Svar Inzert  |  Svar Bazar  |  Svar Info  |  Svar Forum + přidat akční nabídku  

Akční nabídky prodejců a výrobců svařovací techniky. Více zde
Zobrazení akcí prodlouženo na 3 měsíce!

Ukázkový zápis prodejní akce. 01.01.2014 - 01.01.2024
Popis prodejní akce na svařovací techniku nebo související příslušenství. Popis může obsahovat maximálně 450 znaků (včetně mezer). K popisu lze přiložit libovolný obrázek, třeba logo vaší firmy, nebo ilustrační obrázek související s akcí (akční zboží, apod.). Obrázek bude vždy upraven na max. rozměry 200x100 pixelů. Dále je k zápisu přiložen leták (prospekt) vaší akce ve formátu PDF o max velikosti 1 tiskové strany A4.
Leták k akci:  ukazka.pdf Akci pořádá:  Název firmy pořádající akci


Jste prodejci, výrobci či dovozci svařovací techniky?

Pořádáte nějakou zajímavou prodejní akci?

Prezentujte ji na těchto stránkách!

→ Chcete tu být? ←

© SVARINZERT - inzerce firem a profesionálů ve svařování.
Ze skupiny SVARWEB - portál vašeho svařování.   2005  -  2020